Złe wieści dla palaczy. Do tego dojdzie już w maju?!

Wszystko wskazuje na to, że pod koniec maja papierosy mogą zniknąć z kiosków. Polska może nie zdążyć z wprowadzeniem w życie przepisów regulujących nowe zasady handlu papierosami. W rezultacie żadna nowa paczka papierosów nie będzie mogła opuścić fabryki, a gdy skończą się zapasy, papierosów zabraknie w sprzedaży. Palaczy może czekać przymusowy odwyk!

„20 maja ma zostać wdrożony system śledzenia każdej paczki od wyjazdu z fabryki przez wszystkich pośredników aż do kiosku, gdzie klienci kupują papierosy, nazywany potocznie track and trace” – przypomina „Rzeczpospolita”. „Na razie nie ma nawet ustawy – utknęła w Senacie. Nie ma ustawy – nie ma więc rozporządzenia, nie ma też działającego systemu informatycznego, do którego musi się zarejestrować ok. 100 tysięcy podmiotów, od fabryk, przez hurtownie” – czytamy.

Branża tytoniowa spodziewa się, że stosowne przepisy będą gotowe dopiero w kwietniu. A jeszcze może okazać się, że Senat wprowadzi poprawki do ustawy, co wydłuży proces ustawodawczy. W rezultacie zostaje niewiele czasu na dostosowanie się do nowej rzeczywistości. Na 20 maja oprócz ustawy i rozporządzenia musi być gotowy system informatyczny do którego zarejestrują się producenci papierosów, ich dystrybutorzy, hurtownie, firmy spedycyjne, oraz wszystkie punkty sprzedające papierosy m.in. 80 tys. sklepów spożywczych.– Jeżeli ustawa nie zostanie przyjęta jak najszybciej, nierealne będzie wprowadzenie systemu T&T przez podmioty z branży tytoniowej i handel – mówi „Rzeczpospolitej” Grażyna Sokołowska z zarządu Imperial Tobacco Polska.

Obaw branży nie podziela rząd. – W opinii resortu nie istnieje ryzyko nieterminowego wdrożenia przepisów tzw. nowej dyrektywy tytoniowej – mówi „Rzeczpospolitej” Wioletta Olszewska, zastępca dyrektora Biura Komunikacji w Ministerstwie Zdrowia.

Celem wprowadzenia systemu track and trace jest walka z szarą strefą, czyli sprzedażą nieopodatkowanych papierosów z przemytu lub nielegalnej produkcji.

Źródło: Rzeczpospolita