Strajk nauczycieli 2019 – lekcje do odpracowania w soboty? Uczniowie pójdą w weekend do szkoły?

W poniedziałek 8 kwietnia w szkołach w całej Polsce rozpoczął się strajk nauczycieli. Biorą w nim udział wszyscy pedagodzy zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ich protest skutkuje tym, że lekcje w wielu placówkach oświatowych muszą być odwoływane, a uczniowie nie przychodzą do szkoły. Pojawia się więc pytanie, czy zajęcia będzie trzeba odpracować w weekendy?

Strajk nauczycieli 2019 – lekcje do odpracowania w sobotę?Czy w weekend będzie trzeba pójść do szkoły? Takie pytanie wydaje się dziś być bardzo uzasadnione. Protest pracowników oświaty zrzeszonych w ZNP rozpoczął się w poniedziałek 8 kwietnia. Najczęstszą konsekwencją strajku jest to, że w szkołach nie odbywają się lekcje. Wielu uczniów zostaje więc w domach. Mają oni jednak świadomość tego, że nie jest to czas wolny, lecz kryzysowa sytuacja. Na pewno chcą się więc dowiedzieć, czy będzie trzeba odrabiać zajęcia w soboty po zakończeniu strajku.

Zajęcia do odrobienia w soboty przez strajk – czy taki scenariusz jest możliwy?

Przepisy regulujące organizację roku szkolnego dają możliwość organizowania zajęć w soboty w wyjątkowych przypadkach. Chodzi o sytuacje, w których szkoła zarządza dodatkowe dni wolne. Mogą one być spowodowane różnymi wypadkami losowymi, które nie są trwałą przeszkodą w działaniu szkoły. Wówczas uczniowie muszą odrabiać taki “dodatkowy” dzień wolny w sobotę.

Czy strajk jest właśnie taką sytuacją? Z prawnego punktu widzenia, nie. Tym bardziej, że strajkujący nauczyciele nie pobierają wynagrodzenia za dni, w których protestują. Nie można więc w tym przypadku mówić o dodatkowych dniach wolnych.

Co jednak, gdy strajk będzie się przeciągał? Im dłużej nie będą się odbywać lekcje, tym większe zaległości będą mieli uczniowie. Bardzo możliwe, że wówczas szkoły będą się zwracać w tej sprawie o opinię Kuratoriów Oświaty. Niemożliwe jest jednak przewidzenie, jakie decyzje zapadną w takich przypadkach. Na razie uczniowie nie powinni się więc obawiać tego, że będą musieli iść do szkoły w weekendy.