Rewolucja w Kościele. Księża będą mogli zakładać RODZINY?!

Czy katoliccy księża powinni mieć możliwość zakładania rodzin? Dyskusja na ten temat powraca regularnie. Ba! Nawet w samym Kościele nie ma co do tego zgody. A co na to Polacy? Zapytał o to Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”.

Kilka lat temu socjolog religii z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, prof. Józef Baniak przeprowadził wśród księży badania. Jak się okazało, 15 proc. z kilkuset przepytanych przez niego kapłanów posiadało dzieci, a aż 60 proc. miało na koncie związek z kobietą. Z tego względu wielu uważa celibat za fikcję i relikt przeszłości. Jakiś czas temu było głośno o niemieckich biskupach, postulujących o jego zniesienie. Z kolei hierarchowie z Ameryki Południowej podczas ostatniego synodu w Amazonii mówili o potrzebie warunkowego dopuszczenia do stanu duchowieństwa mężczyzn, którzy mają żony, co miałoby być remedium na brak kapłanów.

– Żaden papież, ani większość biskupów, nie może zmieniać prawd wiary lub zasad Prawa Bożego według swego upodobania. Tradycja Kościoła nie jest grą, którą można kształtować jak się chce – tłumaczył z kolei jakiś czas temu emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Georg Ludwig Müller.A co na to Polacy? 66 proc. ankietowanych w sondażu Pollsteru wskazało, że celibat powinien zostać zniesiony. Przeciwnego zdania jest zaledwie 21 proc. 13 proc. z kolei zaznaczyło odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.


Badanie przeprowadzono w dniach 24-25 września 2019 r. na próbie 1101 dorosłych Polaków.