Premier przyznał rentę Komendzie. Ile dostał?

Niewinnie skazanemu Tomaszowi Komendzie w marcu miała się skończyć renta specjalna, ale po interwencji Faktu premier zdecydował o przedłużeniu jej wypłacania na kolejne trzy lata. Jak się teraz okazuje, dodatkowo renta została podwyższona o 500 zł!

Mężczyzna, który niewinny przesiedział 18 lat w więzieniu, jest kompletnie nieprzystosowany do życia w pozawięziennej rzeczywistości. Jest też w bardzo złym stanie psychicznym, ma głęboką depresję. Do tego wszystkiego mógł stracić środki do życia. Stan zdrowia nie pozwalał mu na podjęcie pracy. Dlatego jego pełnomocnik prof. Zbigniew Ćwiąkalski wnioskował do premiera o przyznanie mu renty specjalnej.

Mateusz Morawiecki rok temu przychylił się do wniosku i przyznał świadczenie. Zrobił to w momencie, kiedy mężczyzna opuszczał więzienie. Świadczenie w wysokości 3276 zł netto miało wygasnąć po roku, ale po publikacji Faktu szef rządu przyznał Komendzie rentę specjalną na kolejne trzy lata. Dodatkowo będzie ona o kilkaset złotych wyższa niż wcześniej.– Mieliśmy już przygotowany wniosek o przedłużenie świadczenia, ale premier nas uprzedził i z własnej inicjatywy przyznał rentę na trzy lata. Została ona też podwyższona o 500 złotych – wyjawił w rozmowie z WP mec. Zbigniew Ćwiąkalski.