Od 1 stycznia w życie wchodzi emerytura dla matek 4 dzieci. Jej wysokość będzie minimalna.

O emeryturach dla matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci mówiono już w połowie kwietnia. Wtedy też Beata Szydło po raz pierwszy przedstawiła rozwiązania z zakresu polityki prorodzinnej.

Okazuje się, że projekt jest już gotowy. Była to jedna z obietnic PiS-u. Na chwilę obecną ustawa przechodzi przez konsultacje wewnętrzne. W najbliższym czasie ma trafić do konsultacji zewnętrznych. Jak argumentuje wprowadzenie takiego rozwiązania wiceszef MRPiPS Bartosz Marczuk?

– „Ktoś, kto urodził i wychował czworo dzieci i więcej, nie może być w takiej sytuacji, że zostaje na stare lata bez nawet jednej złotówki świadczenia… Nie może być dalej takiej krzywdzącej sytuacji, że jest mama, która urodziła ośmioro dzieci, które pracują i płacą w Polsce podatki, a ona klepie biedę na starość.”Ile dostaną takie osoby? Okazuje się, że będzie to wysokość emerytury minimalnej w postaci zabezpieczenia socjalnego dla kobiet, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci. W wyjątkowych sytuacjach takim świadczeniem mogą zostać objęci też ojcowie.

W przypadku matek, które pracowały, a później urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci sytuacja będzie się nieco różnić. W takiej sytuacji przysługuje im niewielka emerytura z tytułu wykonywanej wcześniej pracy. ZUS dopłaci wtedy takim osobom do minimalnego świadczenia, które w tym momencie wynosi 1029 zł.

Dla przykładu: jeśli kobieta miałaby otrzymać 600 zł emerytury, ZUS dołoży jej kolejne 400. Jeśli matka co najmniej czworga dzieci nigdy nie pracowała, otrzyma świadczenie w wysokości 1000 zł.

To oczywiście wiąże się z dodatkowym obciążeniem skarbu państwa. Wiceminister zapytany o to czy system emerytalny udźwignie takie rozwiązanie, zwrócił uwagę na ilość rodzin, które mają czworo dzieci. Jest ich bowiem w naszym kraju 70 tysięcy. Maksymalny koszt na starcie szacowany jest więc na 915 mln zł.

Wiadomo jednak, że świadczenie to będzie też działało wstecz. Co to oznacza? Obejmie ono matki, które urodziły czworo dzieci kiedykolwiek. Nie ma znaczenia czy już urodziły czworo, urodziły dwoje i planują kolejne czy dopiero w przyszłości zdecydują się minimum czworo.

Statystyki pokazują, że z czasem kobiet wychowujących czworo dzieci będzie coraz mniej. To znaczy, że kwota, która ma być wypłacana kobietom będzie coraz mniejsza.

– „ZUS na emerytury wydaje miesięcznie około 12 mld zł, czyli rocznie ponad 150 mld i ocenił, że świadczenie nie zrujnuje systemu emerytalnego. Poza tym, taka osoba nie będzie korzystała z pomocy społecznej” – uzasadnił Marczuk.

Nad projektem ustawy pracowało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Finansów, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Regulacje te miałyby obowiązywać od początku 2019 roku.