Niesamowity funkcja klawisza na komputerze! Wiedziałeś o tym?!

Wiedzieliście o tym że przycisk Windows nie służy tylko do uruchomienia menu START?

My jesteśmy pod wrażeniem ile funkcji ma ten przycisk, zobaczcie:

 

Windows

– otwiera menu Start

Windows + A

– otwiera Centrum akcji z powiadomieniami

Windows + B

– ustawienie fokusu w obszarze powiadomień

Windows + C

– ukazanie Charm Bar w Windows 8 i 8.1, a w systemie 10 otwiera się Cortana ( w niektórych krajach nie jest obsługiwana)

Windows + D

– wyświetlenie lub ukrycie pulpitu

Windows + E

– otwarcie Eksploratora plików

Windows + F

– otwiera “Znajdź pliki i foldery”

Windows + Ctrl + F

– wyszukanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci)

Windows + G

– otwarcie panelu z paskiem do gry w Windowsie 10

Windows + K

– otwarcie szybkiej akcji Połącz

Windows + L

– blokowanie komputera lub przełączanie kont użytkownika

Windows + M

– zminimalizowanie wszystkich otwartych okien

Windows + ⇧ Shift + M

– przywraca okna, które były zminimalizowane

Windows + O

– blokuje orientację urządzenia

Windows + P

– przełącza tryby pracy z zewnętrznym monitorem/projektorem (tylko w systemie Windows 7 i nowszych)

Windows + Q

– otwiera panel wyszukiwarki aplikacji

Windows + R

– otwiera okno dialogowe “Uruchom”

Windows + T

– zaznacza pasek zadań i pozwala na wybór z uruchomionych aplikacji

Windows + U

– otwarcie menedżera narzędzi (ustawienia)

Windows + W

– otwiera Obszar roboczy funkcji Windows

Windows + X

– otwiera menu z dostępem do podstawowych aplikacji i apletów Panelu Sterowania

Windows + Y

– uruchamia Yahoo! Messenger (jeśli jest zainstalowany)

Wiedziałeś o tylu zastosowaniach?! Czy teraz używanie komputera nie wydaje się łatwiejsze?