Najnowsze badania jasno dowodzą, że inteligencja naszego dziecka dziedziczona jest nie po ojcu, a po matce

Z reguły panuje przekonanie, że za większością ważnych i wpływających na dzieje ludzkości wynalazków stoją mężczyźni i idąca za nimi życiowa mądrość, racjonalność oraz logika. Najnowsze badania jednak nieco temu zaprzeczają. Dowodzą one bowiem, że geny odpowiadające właśnie za „inteligencję”, dziedziczone są jedynie po matce, a nie po ojcu, czy nawet obojgu rodzicach.

Na intelekt naszej pociechy wpływ ma chromosom X, który należy właśnie do płci żeńskiej. Dlatego też śmiało można stwierdzić, że to właśnie geny matki determinują inteligencję naszej pociechy. Do niedawna jednak naukowcy wychodzili z założenia, że inteligencja dziedziczona jest po oboju rodzicach.Zgodnie z tym, co przekazuje nam serwis Psychology Spot, możemy zauważyć, że kilka niezależnych od siebie grup naukowców przeprowadziło badania, które prowadziły do tego samego wniosku, o którym wspomnieliśmy wyżej.

Należy również wspomnieć, że geny zachowują się w bardzo zróżnicowany sposób, który często bywa zależny właśnie od tego, po kim zostały odziedziczone. Niektóre z nich mogą lub nie mogą aktywować się w zależności od tego z jakiej płci pochodzą. Dlatego też śmiało można stwierdzić, że chromosomy matki skutecznie dezaktywują geny inteligencji przekazywane przez ojca dziecka.

Warto jednak pamiętać, że jeśli mowa o inteligencji, geny nie są czynnikiem kluczowym. Równie ważne co one są także otoczenie w którym dziecko dorasta oraz bodźce jakie do niego docierają.