CZYTAJĄC Z DŁONI MOŻESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ, KIM JESTEŚ! ODSZUKAJ LINIĘ SERCA I PRZECZYTAJ, CO O TOBIE MÓWI…

Chiromancja, a więc czytanie z naszych dłoni, to sztuka znana od wieków. To właśnie one zdradzają nam, kim tak naprawdę jesteśmy.

Niektórzy twierdzą, że o naszym charakterze świadczy długość palców. W wielu publikacjach dłonie przestawiane są jako część ciała, która odzwierciedla cechy naszej osobowości. Przyglądając się np. linii serca, możemy ocenić, jakie jest nasze podejście do miłości i związków. Zgodnie z ilustracją, biegnie ona od zewnętrznej krawędzi dłoni, aż do palca środkowego lub wskazującego.Czy jest to zgodne z prawdą? Nie mamy powodu, by wątpić. Z całą pewnością wyniki tej interpretacji będą bardzo ciekawe!

A. Jeśli Twoja linia serca zaczyna się poniżej środkowego palca, oznacza to, że jesteś urodzonym przywódcą. Cechuje Cię samodzielność, ambicja i inteligencja. Jesteś zdecydowany, a niektórzy mogą odbierać Cię jako osobę nieczułą i zimną.

B. Jeśli Twoja linia serca biegnie pomiędzy palcem środkowym a wskazującym, oznacza to, że jesteś troskliwy, przyjacielski i miły. Traktujesz ludzi z szacunkiem i zawsze można na Tobie polegać.

C. Jeśli twoja linia serca zaczyna się pod palcem wskazującym, oznacza to, że masz takie same cechy charakteru, jak osoba opisana w pierwszej kategorii.

D. Jeśli Twoja linia serca zaczyna się między palcem wskazującym a kciukiem, oznacza to, że jesteś osobą cierpliwą, uczuciową i troszczącą się o innych.

Źródło: newsner.com